Tuesday, March 6, 2012

ICTL - TUGASAN 1

1. Pelajar dikehendaki menyiapkan satu blogpage yang bertajuk “ CATATAN SEMASA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1/2012 ”.
2. Tugasan ini hendaklah menerangkan secara lengkap perjalanan kehidupan seharian pelajar semasa cuti. Dan setiap sesuatu perkara yang hendak disampaikan hendaklah disokong oleh teks, imej (foto), video ataupun animasi.

Tugasan boleh disediakan samada di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

No comments:

Post a Comment